Anayasa Mahkemesi´nin Tescilli Markanın Devrine İlişkin Kararı Hakkında.

Anayasa Mahkemesi, tescilli markanın devri sırasında halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetlere ait markaların da devredilmesini şart koşan kanun hükmünü iptal etti.

 

Tescilli markanın devri sırasında halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetlere ait markaların da devredilmesini şart koşan kanun hükmü, Anayasa’ya aykırı bulundu.

 

Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 16. maddesinin beşinci fıkrasındaki “Tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması halinde, bu markaların da devredilmesi şarttır” hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

 

Başvuruyu esastan görüşen Yüksek Mahkeme, düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak oy birliğiyle iptal etti.

 

Kararın Resmi Gazete’de yayımlanan gerekçesinde, Anayasa’nın 91. maddesine atıfta bulunularak, sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümdeki siyasi haklar ve ödevlerin kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceğinin belirtildiğine işaret edildi.

 

Ayrıca, Anayasa’nın ikinci kısmının “Kişinin Hakları ve Ödevleri” başlıklı ikinci bölümünde yer alan mülkiyet hakkına ilişkin kanun hükmünde kararname ile düzenleme yapılmasının da mümkün olmadığına yer verildi.

Gerekçede, itiraz konusu kuraldaki tescilli markanın devrine ilişkin düzenlemenin, mülkiyet hakkının konusunu oluşturan marka hakkıyla ilgili olduğundan, kuralın Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrasına aykırı olduğu ve iptalinin gerektiği bildirildi.

Simaj Patent Logo