Devlet Destekleri

TÜBİTAK PATENT TEŞVİKLERİ

Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının artırılmasını hedefleyen 1602 kodlu TÜBİTAK Patent Destek Programı 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu program kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu, Dünya Fikri Haklar Örgütüne (WIPO), Avrupa Patent Ofisine (EPO), Japonya Patent Ofisine (JPO), Amerika Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisine (USPTO) yapılacak olan patent başvuruları desteklenmektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumu'na Yapılacak Ulusal Patent Başvurularında;

- Araştırma Raporu Desteği,

- İnceleme Raporu Desteği,

- Vekil kullanılan başvurulara vekil desteği,

- Patent alınması durumda ise patent sahibine ve patent vekiline Patent Tescil ödülü verilecektir.

Avrupa Patent Ofisi’ne (EPO), Amerika Patent Ofisi’ne (USPTO) ve Japonya Patent Ofisi’ne (JPO) Yapılacak Patent Başvurularında;

- Başvuru veya Araştırma Raporu Desteği,

(Destek tutarı 4.000 TL olup, başvuru sahibi hesabına yatırılmaktadır.)

- İnceleme Raporu Desteği,

(Buluş Değerleme Komisyonu tarafından uygun bulunan başvurular için destek tutarı başvuru sahibinin banka hesabına yatırılmaktadır. Verilen destek tutarı, başvurunun yapıldığı kuruma göre değişiklik göstermektedir.

- Avrupa (EPO), Amerika (USPTO) veya Japonya (JPO) ’dan patent alınması durumunda patent ödülü verilecektir.

(Bu durumda, 10.000 TL değerindeki ödül doğrudan başvuru sahibinin banka hesabına yatırılmaktadır.)

Uluslararası Patent Başvurularında; (PCT)

Uluslararası patent başvurularında araştırma talebi safhasında teşvik başvurusu yapılabilmektedir. Bu durumda, destek tutarı olan 2.000 CHF başvuru sahibi adına TÜBİTAK tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'nun hesabına yatırılmaktadır.

İnceleme talebi safhasında yeniden teşvik başvurusu yapılabilmektedir. Bu durumda, Buluş Değerleme Komisyonu tarafından uygun bulunan başvurular için destek tutarı başvuru sahibinin banka hesabına yatırılmaktadır. Destek tutarı, inceleme talebinde bulunulan kuruma göre farklılık göstermektedir.

Uluslararası patent başvurusunun tescil edilmesi durumunda ise, başvuru sahibi ödül başvurusunda bulunabilmekte ve bu durumda, 10.000 TL değerindeki ödül doğrudan başvuru sahibinin banka hesabına yatırılmaktadır.

+ Teşvik Başvurusunu Kimler Yapabilir?
+ Teşvik Başvurusu Hangi Tarihten İtibaren Yapılabilir?
+ Teşvik Başvuru Kriterleri Nelerdir?

KOSGEB SINAİ MÜLKİYET TEŞVİKLERİ

KOSEGEB’in Sınai ve Mülkiyet Hakları ile ilgili üç adet destek programı bulunmaktadır.

Genel Destek Programı

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Endüstriyel uygulama programı

GENEL DESTEK PROGRAMI - Sınai Mülkiyet Hakları

Amaç

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, KOBİ’lerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmektir.

Kapsam

İşletmenin; Türk Patent ve Marka Kurumu veya muadili yurt dışı kurumdan/kuruluştan;

  • Patent Belgesi,
  • Faydalı Model Belgesi,
  • Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi,
  • Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi,

Almak için bu kuruma/kuruluşa yaptığı ödemeler ve patent vekili giderleri bu destek kapsamı altında değerlendirilmektedir.

Ayrıca işletmenin; Türk Patent ve Marka Kurumu muadili yurt dışı kurumdan/kuruluştan;

  • Marka Tescil Belgesi

Almak için bu kuruma/kuruluşa yaptığı ödemeler ile marka vekili giderleri bu destek kapsamı altında değerlendirilmektedir.

Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir.

Bu destek, sınai mülkiyet haklarına konu belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi ( 3 yıl) içinde alınan belgeler için verilmektedir.

Kim Yararlanabilir

KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptıran işletmeler bu desteklerden yararlanabilirler. Belge alma şartı vardır.

Destek Miktarı ve Şekli

Bölgelere göre destek oranları % 50 ila % 60 oranında değişmekte iken 21.03.2016 tarihi itibariyle, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği kapsamında; Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 oranında desteklenmektedir. Destek geri ödemesizdir.

Teşvik Başvurusu

Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.

AR-GE ve İNOVASYON PROGRAMI - Sınai Mülkiyet Haklar

Amaç

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesini, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesini teminen araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerini desteklemektir.

Kapsam

İşletmenin; Türk Patent ve Marka Kurumu veya muadili yurt dışı kurumdan/kuruluştan;

  • Patent Belgesi,
  • Faydalı Model Belgesi,
  • Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi,
  • Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi,

almak için bu kuruma/kuruluşa yaptığı ödemeler ile Türk Patent ve Marka Kurumu yetkilendirilmiş patent vekillerine yapılan ödemeler bu destek kapsamındadır.

Kim Yararlanabilir

KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptıran işletmeler bu desteklerden yararlanabilirler. Belge alma şartı vardır.

Destek Miktarı ve Şekli

Destek kapsamındaki giderlerin %75’i desteklenmekte olup, destek üst limiti 25.000 TL’dir. Destek geri ödemesizdir.

Teşvik Başvurusu

Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.

DTM DESTEKLERİ

DTM destekleri; işletmelerin yurtdışında yapacakları marka tescil ve reklam, tanıtım giderleri kapsamaktadır. Çeşitli destek tipleri mevcut olup, prosedür açısından en sık tercih edilen destek tipi “yurtdışı marka tescil faaliyetleri” desteğidir.

Yurtdışı birimi bulunan;

- DTSŞ (Dış Ticaret Sermaye Şirketi) ve SDŞ’lerin (Sektörel Dış Ticaret Şirketi) ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000USD,

- Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000USD,

- Yurtiçi marka tescil belgesi bulunmayan şirketlerin Türk ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000USD destek verilmektedir.

Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip;

- DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000USD destek verilmektedir.

Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin;

- Yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 20.000 USD destek verilmektedir.

DTSŞ, SDŞ ve şirketler;

Kira ve/veya hizmet giderleri desteğinden her bir birim için en fazla üç yıl süresince yararlandırılır. Şirketler en fazla 7, DTSŞ ve SDŞ’ler en fazla 15 adet yurtdışı birimi için destek verilmektedir.