Portföy Yönetimi

PORTFÖY YÖNETİMİ

SIMAJ fikri haklar portföyünüzün devamlılığının sağlanması ve verimliliğinin artırılması için her türlü teknik ve prosedürel danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Bu kapsamda şirketlerin fikri haklar portföylerinin analiz edilmesi, güncel mevzuat hükümlerine göre periyodik olarak değerlendirilmesi, portföyün kapsamı ve geçerliliğinin takibi ve değerlendirilmesi ve söz konusu hakların ticarileştirilmesi aşamasında verilecek danışmanlık hizmetleri bulunmaktadır.

Ayrıca, şirketimiz tarafından ar-ge departmanlarına yönelik olarak fikri ve sınai haklar odaklı bir araştırma ve geliştirme sürecinin yapılandırılması ve yönetilmesi konusunda da danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Bu hizmetlerimizin esas amacı, müvekkillerimizin fikri haklar portföylerinin doğru yapılandırılması ve yönetilmesine yardımcı olabilmek ve bu yolla inovasyona dayalı rekabet güçlerinin ve şirket değerlerinin arttırılmasına katkıda bulunmaktır.

+ Marka Portföy Yönetimi
+ Endüstriyel Tasarım Portföy Yönetimi
+ Patent Portföy Yönetimi

Sorularınız İçin

KVKK Aydınlatma Metnini okudum ve onaylıyorum