Faydalı Model

TÜRKİYE'DE FAYDALI MODEL BAŞVURUSU

Türkiye'de faydalı modellerin korunması 10 Ocak 2017’de yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu ile düzenlenmiştir.

FAYDALI MODEL, teknik bir soruna bir çözüm getiren ya da bir ürün veya işlemin yapılmasını yeni bir yolla tanımlayan bir buluş için sahibine belirli bir süre ile bu buluşun kullanımı için tanınan tekel hakkıdır. Faydalı model başvurularında buluşun yenilik ve sanayiye uygulanabilir olması yeterli bir kriterdir.

SIMAJ’ın bu konuda verdiği hizmetler ve faydalı model başvurularının değerlendirilmesinde izlenen prosedür kısaca aşağıdaki şekilde açıklanabilir.

  • Faydalı model başvurusu öncesi, başvuruya konu buluşun Türk Patent ve Marka Kurumu ve uluslararası patent veri tabanlarından ön araştırmasının yapılması,
  • Başvuru dosyasının hazırlanması, özet, tarifname, istemler ve teknik resimlerin başvuruya uygun şartlara getirilmesi,
  • Ulusal ve uluslararası başvuru dosyalarının hazırlanması ve resmi ofis girişlerinin yapılması,
  • Resmi ofislerden gelen kararların bildirimi ve süresi içinde gerekli yanıtlamaların yapılması,
  • Başvurunun ilanı süresince gelebilecek olası itirazlara ve/veya olumsuz kararlara karşı itiraz işlemlerinin yapılması ve karşı görüşlerin bildirilmesi,
  • Faydalı model tescil işleminin sonuçlandırılıp, faydalı model belgesinin başvuru sahibine gönderilmesi.
  • Resmi Patent bülteninin izlenmesi, yayınlanan benzer faydalı modellerin bildirimi ve süresi içerisinde itiraz işlemlerinin yapılması,
  • Tescilli ve/veya başvuru halinde olan faydalı modeller ile ilgili devir, lisans, adres, unvan ve nevi değişiklikleri, veraset ile intikal, birleşme, teminat gösterme gibi sicil kayıt işlemlerinin yapılması,
  • Faydalı model başvurularının geçerliliğini koruyabilmesi için yıllık vize sürelerinin takibi, bildirimi ve gerekli işlemlerin yapılması,
+ Ön Araştırma
+ Başvurunun İncelenmesi - Yayınlanması ve İtiraz
+ Tescil

Sorularınız İçin

KVKK Aydınlatma Metnini okudum ve onaylıyorum