Marka

TÜRKİYE'DE MARKA TESCİL BAŞVURUSU

Türkiye'de markaların korunması 10 Ocak 2017'de yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile düzenlenmiştir.

MARKA, Bir işletmenin mal veya hizmetlerini başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılan, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen ve baskı yoluyla çoğaltılabilen her türlü işarettir.

SIMAJ’ın bu konuda verdiği hizmetler ve marka tescil başvurularının değerlendirilmesinde izlenen prosedür kısaca aşağıdaki şekilde açıklanabilir.

  • Başvuru öncesi, tescili istenen markanın tescil edilebilirlik yönünden ön değerlendirmesi,
  • Başvuru öncesi tescili istenen marka için, resmi araştırma raporu talep edilmesi ve rapor sonuçlarının değerlendirilmesi,
  • Ulusal, Topluluk ve Uluslararası başvuru dosyalarının hazırlanması ve resmi ofis girişlerinin yapılması,
  • Resmi ofislerden gelen kararların bildirimi ve süresi içinde gerekli yanıtlamaların yapılması,
  • Başvurunun ilanı süresince gelebilecek olası itirazlara ve/veya olumsuz kararlara karşı itiraz işlemlerinin yapılması ve karşı görüşlerin bildirilmesi,
  • Marka tescil işleminin sonuçlandırılıp, marka tescil belgesinin başvuru sahibine gönderilmesi.
  • Resmi marka bülteninin izlenmesi, yayınlanan benzer markaların bildirimi ve süresi içerisinde itiraz işlemlerinin yapılması,
  • Tescilli ve/veya başvuru halinde olan markalar ile ilgili devir, lisans, adres, unvan ve nevi değişiklikleri, veraset ile intikal, birleşme, teminat gösterme gibi sicil kayıt işlemlerinin yapılması,
  • Koruma süresi dolan markaların izlenmesi ve yenileme işlemlerinin yapılması.
+ Ön Araştırma
+ Başvurunun İncelenmesi ve Yayınlanması
+ İtiraz
+ Tescil
+ Yenilenme

YURTDIŞINDA MARKA TESCİL BAŞVURUSU

Türkiye’de alınan marka tescil belgesi ile sağlanan koruma yalnızca Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Eğer Türkiye’de sahip olduğunuz tescili, yurtdışında da kullanıyorsanız ve korunmasını istiyorsanız ayrıca yurtdışında da tescil edilmesi gerekliliği söz konusudur.

+ Ulusal Marka Tescil Başvurusu
+ Avrupa Topluluk Markası Başvurusu (CTM)
+ Madrid Protokolü Çerçevesinde Uluslararası Marka Tesscil Başvurusu (IR)

Sorularınız İçin

KVKK Aydınlatma Metnini okudum ve onaylıyorum