Endüstriyel Tasarım

TÜRKİYE'DE ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİL BAŞVURUSU

Türkiye'de endüstriyel tasarımların korunması 10 Ocak 2017'de yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile düzenlenmiştir.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre, bir ürüne endüstriyel tasarım tescili verilebilmesi için ürünün yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması gerekmektedir. 

Bir tasarım Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru tarihinden önce, dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise yeni olarak kabul edilir. Başvuru tarihinden geriye dönük 12 ay içerisinde kamuoyuna yapılan açıklamalar ya da sunuşlar bu yeniliği etkilemez. Tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile bilinen herhangi bir tasarımın bu kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması da ayırt edici niteliğe sahip olması anlamına gelir.

Koruması istenilen ürünler için ayrı ayrı başvuru yapılabileceği gibi (tekli tasarım başvurusu), tek bir başvuru altında birden fazla tasarımı koruma altına almak da (çoklu tasarım başvurusu) mümkündür. Süslemeler hariç olmak üzere, bu olanaktan yararlanmak ancak tek başvuru altında gösterilen her bir tasarımın, tasarlanan ürünlerin aynı alt sınıfa veya aynı set ya da takıma ait olmaları, bileşik bir ürünün parçaları olmaları veya birden çok nesnenin ya da sunuşun algılanabilen bir bileşimini oluşturmaları durumunda mümkündür.

SIMAJ’ın bu konuda verdiği hizmetler ve endüstriyel tasarım tescil başvurularının değerlendirilmesinde izlenen prosedür kısaca aşağıdaki şekilde açıklanabilir.

  • Ulusal, Topluluk ve Uluslararası yapılacak tasarım tescil başvurularının hazırlanması ve resmi ofis girişlerinin yapılması,
  • Resmi ofislerden gelen kararların bildirimi ve süresi içinde gerekli yanıtlamaların yapılması,
  • Tasarım tescil işleminin sonuçlandırılıp, tasarım tescil belgesinin başvuru sahibine gönderilmesi,
  • Başvuruların, yayını sırasında gelebilecek olası itirazlara karşı görüşlerin hazırlanması,
  • Başvuru tarihinden itibaren, aylık resmi endüstriyel tasarımlar bülteninde yayınlanan farklı firmalara ait başvuruların izlenmesi, gerektiğinde itiraz işlemlerinin başlatılması,
  • Koruma süresi dolan tescilli tasarımların izlenmesi ve yenileme işlemlerinin yapılması,
  • Tescilli ya da başvuru halindeki tasarımlarla ilgili devir, lisans, adres, unvan değişikliği gibi sicil kayıt işlemlerin yapılması
+ Ön Araştırma
+ Başvurunun İncelenmesi ve Yayınlanması
+ İtiraz
+ Tescil
+ Yenilenme

YURTDIŞINDA ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİL BAŞVURUSU

Türkiye’de alınan tasarım tescil belgesi ile sağlanan koruma yalnızca Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Eğer Türkiye’de sahip olduğunuz tescili, yurtdışında da kullanıyorsanız ve korunmasını istiyorsanız ayrıca yurtdışında da tescil edilmesi gerekliliği söz konusudur.

Uluslararası tasarım tescil başvurusu ile ilgili izlenebilecek yollar aşağıdaki şekildedir.

+ Ulusal Tasarım Tescil Başvurusu
+ Avrupa Topluluk Tasarımı Başvurusu (RCD)
+ Lahey Anlaşması Çerçevesinde Uluslararası Tasarım Tescil Başvurusu

Sorularınız İçin

KVKK Aydınlatma Metnini okudum ve onaylıyorum