Devlet Destekleri

TÜBİTAK PATENT TEŞVİKLERİ

Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının artırılmasını hedefleyen 1602 kodlu TÜBİTAK Patent Destek Programı 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu program ile Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında Dünya Fikri Haklar Örgütü’ne (WIPO’ya) yapılan uluslararası patent başvuruları ve PCT başvuruları sonrasında Avrupa Patent Ofisi (EPO), Japonya Patent Ofisi (JPO), Kore Fikri Mülkiyet Ofisi (KIPO), Çin Halk Cumhuriyeti Fikri Mülkiyet Ofisi (SIPO) veya ABD Patent Ofisi (USPTO) nezdindeki ülke girişinde inceleme raporu ve tescil süreçleri hibe (geri ödemesiz) olarak desteklenmekte ve ödüllendirilmektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumu'na Yapılacak Uluslararası Patent Başvurularında;

Başvuru desteği kapsamında, Uluslararası Araştırma ve İnceleme Otoritesi olarak TÜRKPATENT'in seçilmesi durumunda,

  • PCT başvuruları için WIPO tarafından ilan edilen başvuru ve araştırma ücreti

İnceleme raporu desteği kapsamında, PCT başvurularını takip eden ülke girişleri sonrasındaki inceleme raporları için,

  • USPTO nezdinde 5.000 TL
  • EPO nezdinde 5.000 TL
  • JPO nezdinde 10.000 TL
  • SIPO nezdinde 5.000 TL
  • KIPO nezdinde 5.000 TL
  • TÜRKPATENT nezdinde 1.000 TL+ 200 CHF

Tescil ödülü kapsamında,

  • USPTO, EPO, JPO, SIPO veya KIPO nezdinde her bir tescil için 10.000 TL teşvik sağlanmaktadır.

Yukarıda verilen desteklere ilişkin olarak bir patente ilişkin alınabilecek olan Uluslararası Patent İnceleme Raporu Destek tutarlarının toplamı 30.000 TL’yi geçmemektedir. Söz konusu parasal tutarlar, brüt tutarlar olup, yasal kesintilerden sonra ödeme yapılmaktadır. Döviz cinsinden ödenmesi gereken işlemlerde, dövizin ilgili hesaba transfer edildiği tarih itibariyle, işlemin gerçekleştiği bankanın döviz kuru esas alınmaktadır. Buluş Değerleme Kurullarında görevlendirilecek gerçek ve tüzel kişilere TEYDEB panelistlerine ödenen ücret ödenmektedir.

Daha önce TÜBİTAK 1008 Programından yararlanmamış patent başvuruları için verilir.  Patent İşbirliği Anlaşmasına uygun olarak yapılan, uluslararası patent başvurusu ve inceleme raporu destekleri ile tescil ödülünü kapsar.


+ Teşvikten Kimler Yararlanabilir?
+ Teşvik Başvurusu Hangi Tarihten İtibaren Yapılabilir?
+ Teşvik Başvurusu Nereye Yapılır?

KOSGEB SINAİ MÜLKİYET TEŞVİKLERİ

KOSEGEB’in Sınai ve Mülkiyet Hakları ile ilgili üç adet destek programı bulunmaktadır.

Sınai ve Mülkiyet Hakları ile ilgili Sınai Mülkiyet Teşvikleri

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Kobi Teknoyatırım

+ Sınai Mülkiyet Teşvikleri (İşletme Geliştirme Destek Programı Sınai Mülkiyet Hakları Desteği)
+ Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı (Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği)
+ Kobi Teknoyatırım (KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Porgramı)

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI HAKKINDA VERGİ İSTİSNASI

Amaç

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlar desteklenmektedir.

Kapsam

Bu istisna uygulamasında TÜRKPATENT tarafından verilmiş patenti, faydalı model belgesini, patent veya faydalı model belgesine konu buluşun yurt içi veya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilere inhisari veya inhisari olmayan lisans sözleşmesiyle belirlenen bir süre için kiralanmasını, devir/satış, patent veya faydalı model belgesine konu buluşun yurt içi veya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilere bedel karşılığında satılmasını, seri üretime tabi tutularak pazarlama, münhasıran patent veya faydalı model belgesine konu özgün ürünün Türkiye’de üretilerek yurt içi veya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilere satışa sunulmasını, üretim süresinde kullanma, patent veya faydalı model belgesine konu buluşun Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde veya başka bir malın üretiminde kullanılmasını ifade etmektedir.

Kim Yararlanabilir

Bu istisna uygulamasından kurumlar vergisi mükellefleri ile gelir vergisi mükellefleri yaralanabilir.

Destek Miktarı ve Şekli

Buluşların kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların, devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların, Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların, Türkiye’de gerçekleştirilen üretim süresinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının, %50’si maddede belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde 01.01.2015 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden müstesnadır.

Patentli veya faydalı model belgeli buluşlardan elde edilen kazanç ve iratların bu istisnaya konu edilebilmesi için söz konusu buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması esastır.

Dolayısıyla, yurtdışında gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlar için Türkiye’de TÜRKPATENT tarafından tescil edilmiş, patent veya faydalı model belgesi alınmış olsa dahi istisna uygulamasından yararlanmayacaktır.


Ayrıntılı Bilgi 

21 Nisan 2015 29333 sayılı Resmi Gazete ve 31 Aralık 2016 29935 sayılı Resmi Gazete’de bulunmaktadır.

TİCARET BAKANLIĞI’NIN DESTEKLERİ

İşletmelerin yurtdışında yapacakları patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri kapsamaktadır. Çeşitli destek tipleri mevcut olup, prosedür açısından en sık tercih edilen destek tipi yurtdışı marka tescil faaliyetlerine ilişkin destektir.
+ Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği
+ Tasarım Desteği
+ Markalaşma ve Turquality Desteği